Open Nav

Vstupné pro školy

Úvod Školám Vstupné pro školy

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity, jsou již také otevřeny pokladny. Vstupenky pro školní skupiny zakoupíte v den návštěvy přímo v pokladně zoo. Není nutné návštěvu zoo předem rezervovat.
Cena vstupného pro školní skupiny platí pouze ve dnech školního vyučování. 

Vstupné 4NATURE pro školy v roce 2021 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.9.-31.12.
děti do 14,99 let bez exkurze 40 Kč/žák 80 Kč/žák 40 Kč/žák
děti do 14,99 let s exkurzí 40 Kč/žák 100 Kč/žák 40 Kč/žák
studenti 15-25,99 let bez exkurze 60 Kč/student 100 Kč/student 60 Kč/student
studenti 15-25,99 let s exkurzí 60 Kč/student 120 Kč/student 60 Kč/student

Ceny 4NATURE zahrnují i příspěvek ve výši 3 Kč na osobu, kterým podpoříte naše záchranné programy ve volné přírodě. Za zakoupené vstupenky obdržíte žetony, jejichž vhozením do zábavných pokladniček u vstupů do zoo podpoříte vybraný projekt na ochranu zvířat ve volné přírodě.

Výukové programy:
- v období od 1.1. do 31.3.2021 a od 1.9. do 31.12.2021 poskytovány bezplatně
- v období od 1.4. do 30.6.2021 za vzdělávací poplatek ve výši 20 Kč za žáka nebo studenta.

Vstupné STANDARD pro školy v roce 2021 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.9.-31.12.
děti do 14,99 let bez exkurze 37 Kč/žák 77 Kč/žák 37 Kč/žák
děti do 14,99 let s exkurzí 37 Kč/žák 97 Kč/žák 37 Kč/žák
studenti 15-25,99 let bez exkurze 57 Kč/student 97 Kč/student 57 Kč/student
studenti 15-25,99 let s exkurzí 57 Kč/student 117 Kč/student 57 Kč/student

Pokud nesouhlasíte s příspěvkem na naše záchranné programy v rámci vstupného 4NATURE, můžete zvolit vstupné STANDARD.

Poskytované slevy na vstup do zoo

1. Celoročně:
- pedagogický dozor a doprovod školních skupin - 1 osoba na skupinu 10 žáků/studentů - vstup zdarma
- při čerpání množstevní slevy na vstupném není možné čerpat současně slevu na pedagogický dozor.

2. V období od 1.1 do 30.6.2021 a od 1.9. do 31.12.2021:

- v tomto období platí vstupné při návštěvě školních skupin dětí a studentů s pedagogickým doprovodem pouze ve dnech školního vyučování
- tato sleva na vstupném neplatí pro mimořádné akce zoo (např. večerní prohlídky), během víkendů a státních svátků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín