Open Nav

Svatební obřady

Úvod Zámek Lešná Svatební obřady

Pokud si Sál předků vyberete pro svůj svatební den, budeme rádi. Prvním krokem pro uspořádání svatby v zámku Lešná je však návštěva matriky města Zlína.

1. Matrika města Zlína

Se všemi potřebnými dokumenty Vám pomůže Blanka Pánková, matrikářka, BlankaPankova@zlin.eu, tel. 577 630 162. Získáte zde také přihlášku a informace ke svatebnímu obřadu, dohodnete termín Vaší svatby. Termíny svatebních obřadů v zámku Lešná pro rok 2021 jsou předem určeny. Pokud plánujete svatbu na některý jiný den, je nutné si tento termín nejdříve odsouhlasit na matrice Zlína.

Druhým krokem je oznámení dohodnutého termínu svatby, abychom Vám termín rezervovali a potvrdili.

2. Zoo Zlín, zámek Lešná

Termín svatebního obřadu prosím zašlete Romaně Bujáčkové, vedoucí odd. marketingu, e-mail bujackova@zoozlin.eu. Termín Vám potvrdí a domluví se s Vámi na osobním setkání a prohlídce místa svatebního obřadu. Pokud byste potřebovali ještě před osobní schůzku cokoliv upřesnit, můžete p. Bujáčkovou kontaktovat na tel. 577 577 130.  

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2022

leden nezajišťujeme
únor nezajišťujeme
březen nezajišťujeme
duben 30.
květen 21.
červen 18.
červenec 9.
srpen 6.
září 3.
říjen 8.
listopad nezajišťujeme
prosinec nezajišťujeme

Stanovené hodiny konání svatebních obřadů

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30.

Svatební obřady v Zoo Zlín

V ceně svatebního obřadu je vjezd 3 osobních aut a 40 vstupenek pro svatební hosty, které opravňují ke vstupu do zoo zdarma po dobu konání svatebního obřadu. Vstupenky získáte při osobní návštěvě a uzavření dohody o podmínkách svatby. Pokud budete požadovat pro svatební obřad více vstupenek, je nutné za tyto vstupenky uhradit částku 50 Kč/ks.

1. Zámek Lešná, reprezentativní Sále předků
K dispozici je 20 míst k sezení a 20 míst k stání. Sál je tak určen spíše pro menší svatby. Pokud plánujete početnější svatbu, počítejte prosím s tím, že někteří hosté budou obřad sledovat ze sousedící vstupní haly.
V interiérech zámku je povoleno fotografovat a pořizovat audiovizuální záznam. Tato služba je zpoplatněna platovým výměrem pro daný rok v částce 1 000 Kč. Konkrétně se jedná o záznam z místností: vstupní hala, malý salonek, Sál předků a hudební salon.

Cena svatebního obřadu:
svatba ve stanoveném termínu 4 500 Kč
svatba mimo stanovený termín 5 500 Kč.

2. Zámecký park, japonská zahrada Mu-Shin
K sezení je k dispozici max. 8 míst.
Fotografování a audiovizuální záznam je bez poplatku.

Ceny svatebního obřadu:
svatba bez svatební výzdoby 5 500 Kč
svatba se svatební výzdobou 8 000 Kč.

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín