Open Nav

Sbírka pro Zoo Zlín

Úvod Podpořte nás Sbírka pro Zoo Zlín

Kromě zakoupení vstupného 4NATURE pro podporu našich ochranářských aktivit zastřešených sbírkovým kontem 4NATURE – NECHEJ VYHRÁT PŘÍRODU můžete přímo podpořit i Zoo Zlín. V areálu zahrady máme několik k tomu určených pokladniček, třeba v tropické hale Yucatan nebo u lachtanů.

Mimo to lze, třeba v období kdy je zoo uzavřená, zasílat finanční příspěvky přímo na sbírkové konto Zoo Zlín - číslo účtu 86-2155000207/0100. Získané peníze používáme například pro zlepšování pohody zvířat nebo nákup speciálních krmiv.

Děkujeme!

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín