Open Nav

Pronájem areálu

Úvod O nás Pronájem areálu

Zlínská zoo nabízí podnikatelským subjektům pro uspořádání různých prezentačních akcí a programů pro zaměstnance možnost pronájmu areálu zoologické zahrady.
Základní informace včetně cenových relací najdete na této stránce. Pro uspořádání samotné akce je však nutné osobní jednání. V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte na Ing. Romanu Bujáčkovou, vedoucí oddělení marketingu, tel.: 604 226 781, e-mail: bujackova@zoozlin.eu.

1. Pronájem areálu pro prezentační akce

Celodenní pronájem areálu (8.30-18.00 hod.)

Cena: 50 000 Kč + platné DPH.
Tato cena je již finální a zahrnuje:
- pronájem areálu zoo pro prezentaci klienta a pro uspořádání akce
- volné vstupy pro organizátory akce (max. 20 osob) a pro účinkující
- zaparkování max. 5 vozidel organizátorů a účinkujících na technickém parkovišti v areálu zoo
- spotřebu elektrické energie
- poskytnutí plastových stolů, židlí a informačních tabulí (v omezeném množství).

V případě potřeby je možné dohodnout i dřívější vjezd do areálu zoo za účelem přípravy akce (tzn. ještě před otvírací dobou zoo). Částka za pronájem zůstává i v tomto případě stejná.

Krátkodobý pronájem areálu (min. po dobu 3 hod.)

Cena: 5 000 Kč/hod. + platné DPH.
Minimální počet hodin pronájmu je stanoven na 3 hodiny, tzn. 15 000 Kč + platné DPH. K této základní sazbě je pak následně připočtena částka za skutečnou délku pronájmu přesahující uvedené 3 hodiny. Do této délky pronájmu se započítává i čas nutný pro přípravu akce a čas nutný pro úklid prostor pro ukončení akce.
Cena za pronájem zahrnuje:
- pronájem areálu zoo pro prezentaci klienta a pro uspořádání akce
- volné vstupy pro organizátory akce (max. 10 osob) a pro účinkující
- zaparkování max. 5 vozidel organizátorů a účinkujících na technickém parkovišti v areálu zoo
- spotřebu elektrické energie
- poskytnutí plastových stolů, židlí a informačních tabulí dle potřeb organizátora.

2. Celodenní pronájem areálu pro rozdávání drobných dárkových předmětů

Cena:  pronájem pro rozdávání hraček pro děti, vzorků potravin apod. 16 000 Kč + platné DPH.
Tato cena je již finální a zahrnuje:
- pronájem dohodnuté části areálu zoo pro rozdávání drobných předmětů
- volné vstupy pro organizátory akce (max. 5 osob)
- zaparkování 1 vozidla organizátorů na technickém parkovišti v areálu zoo.

3. Pronájem areálu k reklamnímu fotografování a natáčení

Cena: pronájem dohodnutých částí areálu zoo 5 000 Kč/hod + platné DPH.
Tato cena je již finální a zahrnuje:
- pronájem dohodnutých částí areálu zoo, v případě potřeby zajištění přítomnosti ošetřovatele
- volné vstupy pro filmový štáb, fotografy (max. 5 osob)
- zaparkování 1 vozidla na technickém parkovišti v areálu zoo.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín